Kategoria B

Kategoria B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do poruszania się w ruchu drogowym

– samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla.

– pojazdem , o którym mowa  powyżej z przyczepką  inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t

– pojazdem. o którym mowa w pkt 1 z przyczepą lekką

– mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących

– ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Kurs obejmuje :

-30 godz. zajęć teoretycznych

-30 godz. zajęć praktycznych

Warunki uczestnictwa   w kursie :

-ukończenie wymaganego wieku ( min. 17 lat i 9 miesięcy za zgodą rodzica lub opiekuna )

-uzyskanie PKK

Szkolimy również na samochodzie z automatyczna skrzynią biegów!

samochod2

Sprawdź nasze promocje!

Tylko w OSK WIRAŻ:


SZKOLENIA TEORETYCZNE- GRATIS!
JAZDA NA QUADZIE- GRATIS!
POMOCE DYDAKTYCZNE- GRATIS!
JAZDA NA TROLEJACH- GRATIS!
DODATKOWE WYKŁADY TEORETYCZNE- BEZ LIMITU
EGZAMIN WEWNĘTRZNY- GRATIS!