Inne 2020-06-10T11:59:34+00:00

SPRZĘT

Oferta kategoria C – filia Tarnów

Tytuł szkolenia  „Prawo Jazdy kat C ”
Liczba godzin 50 godzin
Data realizacji szkolenia Czerwiec – lipiec
Miejsce/a szkolenia Ul. Okrężna 4a, 33-100 Tarnów, miasto Tarnów
Cele szkolenia w języku efektów uczenia się Wskaźnik pomiaru efektów
Cel 1.     Umiejętność poruszania się samochodem ciężarowym Egzamin wewnętrzny praktyczny
Cel 2. Zdobycie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego Egzamin wewnętrzny praktyczny
Metody szkoleniowe Jazda w ruchu miejskim, jazda po placu manewrowym, Specjalistyczny instruktaż, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe

l.p. Liczba godzin szkolenia Tematyka zajęć
1.

20 godzin

Zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego.
2. Zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach.
3. Wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem  m.in. : alkoholu lub innego podobnie działającego środka, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia.
4. Zagrożenia związane  z niedoświadczenia innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich jak. dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchów.
5. Zagrożenia związane z ruchem  drogowych i prowadzeniem różnego  rodzaju pojazdu
w różnorodnych warunkach widoczności.
6. Zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego  z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy.
7. Zasady użytkowania pojazdu, przewóz osób i ładunków,  z uwzględnieniem ochrony środowiska.
8. Zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu.
9. Zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pomocy ofiarom wypadku.
10. Rodzaje dróg i zagrożenia wynikające ze stanu ich nawierzchni.
11. Zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym.
12. Przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętności korzystania tachografu).
13. Zasady odnoszące się do transportu towarów oraz wymagane dokumenty w krajowym i  międzynarodowym przewozie towarów.
14. Środki ostrożności  podejmowanych w przypadku awarii pojazdu.
15. Planowanie tras przejazdu, czytanie map drogowych.
16. Warunki bezpieczeństwa związane  z załadunkiem, rozładunkiem i zamocowaniem ładunku: dotyczy szkolenia w zakresie kategorii C, C+ E, C1, C1+E.
17. Ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu
18.

30 godzin

Przygotowanie do jazdy.
19. Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania.
20. Włączanie się do ruchu.
21. Zajmowanie właściwej pozycji na drodze.
22. Respektowanie praw innych uczestników ruchu drogowego oraz porozumiewanie się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków.
23. Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych.
24. Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń.
25. Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne.
26. Jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu  i dostosowaną do warunków ruchu drogowego
27. Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
28. Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu.
29. Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno – obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które maja bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
30. Jazda poza obszarem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości.

Cena: 3000zł

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy – filia Tarnów

Tytuł szkolenia Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy”
Liczba godzin 140godzin
Data realizacji szkolenia Lipiec – wrzesień
Miejsce/a szkolenia ul. Okrężna 4a; 33-104 Tarnów, ul. Beckera 1; 33-100 Tarnów- plac manewrowy
Cele szkolenia w języku efektów uczenia się Wskaźnik pomiaru efektów
Cel 1. Nabycie wiedzy na temat przepisów obowiązujących kierowców wykonujących przewóz rzeczy, kultury zachowania wobec innych uczestników ruchu drogowego, reprezentowania pracodawcy Egzamin wewnętrzny
Cel 2. Nabycie umiejętności doskonalenia techniki jazdy Jazda praktyczna warunki specjalne
Cel 3. Nabycie wiedzy na temat czasu pracy kierowcy Egzamin wewnętrzny
Cel 4. Nabycie wiedzy z zakresu umiejętności zapobiegania zagrożeniom fizycznym i przestępstwom Egzamin wewnętrzny
Metody szkoleniowe Wykłady, ćwiczenia-jazda praktyczna w ruchu miejskim, ćwiczenia-jazda praktyczna w warunkach specjalnych

Lp. Liczba godzin szkolenia Tematyka zajęć
1 15 Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania
2 15 Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bez­pieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom
3 15 Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzą­cych nim zasad
4 15 Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy
5 7 Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów
6 10 Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym
7 5 Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych
8 10 Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych
9 5 Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika
10

18 (w tym 6 godzin jazd)

Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu
11

10 (w tym 4 godziny jazd)

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych
12 10 Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów
13 5 Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku

Cena: 2800zł