PKK 2018-01-04T14:56:05+00:00

Profil kandydata na kierowcę

Chcąc uzyskać PKK, należy skompletować następujące dokumenty:
–  1 x wyraźną, aktualną i kolorową fotografia – (jak do dowodu osobistego) o wym. 3,5 x 4,5 cm z widocznym lewym półprofilem twarzy i odsłoniętym lewym uchem;
–  wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania);
–  dowód osobisty, a dla osób nieposiadających dowodu osobistego i obcokrajowców – paszport z potwierdzeniem adresu zameldowania na terenie naszego kraju pobrane z Urzędu Miasta lub Gminy lub zaświadczeniem z uczelni, że osoba studiuje od co najmniej 6 miesięcy;
–  zgoda rodzica/opiekuna (druk do pobrania);
–  orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami danej kategorii wydane na podstawie art. 75 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –  Kierujących Pojazdami – wydane przez lekarza uprawnionego do badań kandydatów na kierowców i kierowców- MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADAŃ U NAS;
–  orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (dotyczy kat. C1, C, C+E, D1, D, D+E). Orzeczenie powinno być wydane w trybie art. 82 ust. 1, pkt. 1 lit. a Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących Pojazdami – MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADAŃ U NAS;
–  ksero posiadanego dotychczas prawa jazdy (jeżeli jest)
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w odpowiednim do swojego adresu zameldowania organie wydającym prawo jazdy (Wydziale Komunikacji)

Zapraszamy również do naszego biura a nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji na temat szkoleń, pomogą w wypełnieniu dokumentów, dobiorą najdogodniejszy dla Państwa kurs, a po przedstawieniu oferty i Państwa akceptacji – pomogą zapisać się na zajęcia!

Zapisu na kurs można również dokonać on-line!

Nie wiedzą Państwo na jaki kurs się zapisać? Zapraszamy do naszego biura, a my rozwiejemy Państwa wątpliwości przygotowując ofertę kursu indywidualnie przystosowanego do Państwa potrzeb!