Kategoria C 2018-01-04T15:12:54+00:00

KURSY

Kategoria C

Prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania:
– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
– zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Wymagania:
– minimalny wiek 20 lat i 9 miesięcy
– posiadanie kat. B
– profil kandydata na kierowcę – Więcej >

Kurs obejmuje:
– 30 godzin teoretycznych (zajęcia nieobowiązkowe pod warunkiem, że przed rozpoczęciem zajęć praktycznych jest zaliczony egzamin państwowy teoretyczny)
– 30 godzin praktycznych
– Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

TYLKO W NASZYM OŚRODKU ZDAJESZ EGZAMIN PRAKTYCZNY NA NASZYM SAMOCHODZIE!!!

Kierowco pamiętaj, aby podjąć pracę należy posiadać uprawnienia w zakresie kursu kwalifikacji wstępnej.