A2 2018-01-04T15:08:47+00:00

KURSY

Kategoria A2

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do poruszania się w ruchu drogowym pojazdami:

– motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającej 0,2 kW/ kg przy czym nie może on postać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność tego motocykla.
– pojazdami określonymi dla kat. AM

Kurs obejmuje:
– zajęcia teoretyczne 30 godz. (obowiązkowe tylko 4 godz. zajęć z pierwszej pomocy pod warunkiem że przed rozpoczęciem zajęć praktycznych zaliczony jest egzamin teoretyczny państwowy)
– zajęcia praktyczne 20 godz.

Wymagania:
-minimalny wiek 17 lat i 9 miesięcy (wymagana zgoda rodziców)
-profil kandydata na kierowcę – Więcej >