Szkolenia okresowe 2017-12-19T18:31:13+00:00

KURSY

Szkolenia okresowe

Szkolenie okresowe to to samo co szkolenie, które dotychczas nazywało się kursem z zakresu przewozu osób i przewozu rzeczy. Jest to szkolenie obowiązkowe, cykliczne (co 5 lat) dla wszystkich kierowców kat. C i D wykonujących przewóz drogowy.

Szkolenie obejmuje 35 godzin teorii i może być przeprowadzone w formie wykładu lub indywidualnie e-learningiem.

Zajęcia realizowane są zazwyczaj w ciągu 5 dni szkoleniowych.

Nie musisz później zdawać egzaminów, wystarczy tylko przyjść i uważnie słuchać.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy powinien odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

1. do 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;

2. do 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

3. do 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

Przed podanymi datami należy ukończyć szkolenie okresowe w danym bloku w którym przewóz jest najczęściej wykonywany, wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne i po skompletowaniu tych 3 rzeczy udajemy się do Wydziału Komunikacji i wymieniając prawo jazdy uzyskując nowy wpis w prawo jazdy z kodem 95. Wpis ten jest ważny przez 5 lat.

Aby uzyskać KARTĘ KIEROWCY niezbędną do kierowania pojazdem wyposażonym w TACHOGRAF CYFROWY należy wysłać wniosek do PWPW: Informacje o procedurze uzyskiwania karty kierowcy na stronie internetowej: tachograf.pwpw.pl