Kwalifikacja wstępna 2017-12-20T14:31:20+00:00

KURSY

Klasyfikacja wstępna i wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna C
Szkolenie obowiązuje kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C po 10 września 2010r. i nie ukończyli 21 lat. Kwalifikacja wstępna C obejmuje 280 godzin zajęć i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym w naszym ośrodku.

Kurs kwalifikacyjny składa się z:
1) w części podstawowej:
a) 195 godzin zajęć teoretycznych
2) w części specjalistycznej:
a) 65 godzin zajęć teoretycznych
b) 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
c) 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych
Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu lub przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (e-learning)

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona C
Szkolenie obowiązuje kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009r. i ukończyli 21 lat. Kwalifikacja wstępna przyspieszona C obejmuje 140 godzin zajęć i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym w naszym ośrodku .

Kurs kwalifikacyjny składa się z:
1) w części podstawowej
a)97 godzin zajęć teoretycznych;
2) w części specjalistycznej:
a) 33 godzin zajęć teoretycznych,
b) 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
c) 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu lub przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (e-learning).

Kwalifikacja wstępna D
Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii D uzyskali po dniu 10 września 2008 r. i nie ukończyli 23 lat, muszą wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej. Szkolenie obejmuje 280 godzin zajęć i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w naszym ośrodku.

Kurs kwalifikacyjny składa się z:
1) w części podstawowej:
a)195 godzin zajęć teoretycznych;
2) w części specjalistycznej:
a) 65 godzin zajęć teoretycznych,
b) 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz
c) 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu lub przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (e-learning)

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kategorii D
Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii D uzyskali po dniu 10 września 2008 r. muszą wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Kwalifikację wstępna przyspieszoną mogą odbyć kierowcy, którzy ukończyli 23 lata. Obejmuje ona 140 godzin zajęć, i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w naszym ośrodku.

Kurs kwalifikacyjny składa się z:
1) w części podstawowej:
a) 97 godzin zajęć teoretycznych;
2) w części specjalistycznej:
a) 33 godzin zajęć teoretycznych,
b) 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz
c) 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu lub przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (e-learning)

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca C
Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej dla kat. prawa jazdy kat. C, C+E,C1, C1+E.

Szkolenie obejmuje:
– 65 godz. zajęć teoretycznych
– 5 godz. zajęć w ruchu drogowym
Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym w naszym ośrodku.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu lub przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (e-learning)

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E
Kierowca, który uzyskał Kwalifikacje Wstępną w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniające dla kat. D

Szkolenie obejmuje:
-65 godz. zajęć teoretycznych
-5 godz. zajęć w ruchu drogowym
Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym w naszym ośrodku.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu lub przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (e-learning)

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E
Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Uzupełniającej Przyśpieszonej dla kat. prawa jazdy kat. C, C+E, C1,C1+E.

Szkolenie obejmuje:
-32,5 godz. zajęć teoretycznych
-2,5 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym
Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym w naszym ośrodku.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu lub przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (e-learning)

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1+E
Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej Przyspieszonej dla kat. prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E.

Szkolenie obejmuje:
-32,5 godz. zajęć teoretycznych
-2,5 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym
Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym w naszym ośrodku.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu lub przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (e-learning)