Warsztaty dla instruktorów 2017-12-20T11:48:55+00:00

WARSZTATY

Warsztaty dla instruktorów

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Kierujących Pojazdami każdy instruktor nauki jazdy lub wykładowca jest zobowiązany do corocznego uczestniczenia w trzydniowych warsztatach doskonalenia zawodowego, prowadzonych przez ośrodek, który posiada akredytację potocznie nazywaną „Super OSK”.

Tylko biorąc udział w organizowanych przez nas warsztatach masz pewność, że zajęcia będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami według najwyższych standardów nauczania. Zapewniamy możliwość korzystania z odpowiednio przygotowanej infrastruktury oraz pomocy dydaktycznych.

Zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, dzięki której udoskonalisz posiadane umiejętności oraz wiedzę instruktora nauki jazdy. Podniesienie kwalifikacji przełoży się znacząco na satysfakcję kursantów biorących udział w prowadzonych przez Ciebie szkoleniach, a po zakończeniu kursu dla instruktorów nauki jazdy otrzymasz zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w przepisach.

Dokument o odbyciu szkolenia musisz dostarczyć do 7 stycznia każdego roku staroście, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy. Dodatkowo warsztaty dla instruktorów prowadzimy w dogodnych terminach, a dla Ośrodków Szkolenia Kierowców, które będą zgłaszały grupy instruktorów przewidujemy możliwość indywidualnej negocjacji ceny.

I. Część teoretyczna

A. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

1. Psychologia – 1 godz.

2. Metodyka nauczania – 1 godz.

3. Prawo o ruchu drogowym – 1 godz.

4. Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godz.

5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godz.

6. Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godz.

B. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.

C. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 godz.

II. Zajęcia praktyczne:

A. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.

B. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.

C. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów – 2 godz.