PROJEKTY

DOKUMENTY DOT. STAŻY ZAWODOWYCH W PROJEKCIE PT. „ZAWÓD KIEROWCY GWARANCJĄ KONKURENCYJNOŚCI”

Firma Handlowo-Usługowa „Wiraż” Eryk Wojdon, pragnie uprzejmie poinformować, iż dostępne są już dokumenty związane z realizacją staży w Projekcie pt. „Zawód kierowcy gwarancją konkurencyjności”.

Zapraszamy szczególnie przedsiębiorców z branży transportowej zainteresowane przyjęciem osób bezrobotnych, które uczestniczą w Projekcie, na staż na stanowisko Kierowca samochodu ciężarowego.

Oferujemy Państwu możliwość pozyskania wartościowych pracowników bez konieczności angażowania własnych środków finansowych!

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Firma Handlowo-Usługowa „Wiraż” Eryk Wojdon realizuje w okresie od 01.03.2014 do 30.06.2015 projekt: „Zawód kierowcy gwarancją konkurencyjności”.
 2. W ramach projektów możemy sfinansować jego uczestnikom odbycie stażu w Państwa firmie przez okres 4 miesięcy.
 3. Na staż do Państwa firm będą kierowani uczestnicy projektów tj.:
 • osoby bezrobotne w wieku 18-30 roku życia, które są osobami długotrwale bezrobotnymi, mieszkające na terenie powiatu sandomierskiego.

W ramach projektów:

 1. Uczestnicy naszego projektu odbyli kurs zawodowy w zakresie prawa jazdy kategorii C z Kwalifikacją Wstępną i przewozem materiałów niebezpiecznych ADR, które przygotowały ich do pracy na konkretnym stanowisku (Kierowca samochodu ciężarowego).
 2. Nie ma limitu liczby stażystów, których Państwo mogą zatrudnić.

Do pobrania:

Regulamin wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu  

Załącznik nr 1 – Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy z Uczestnikiem projektu o odbywanie stażu  

Załącznik nr 3 – Wzór umowy z Pracodawcą o odbywanie stażu 

Dodatkowe dokumenty dla osób odbywających staż zawodowy:

Zapraszamy!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Sandomierz, ul. Forteczna 4, tel. 796 608 394, tel. 512 25342

 

CHCESZ ZDOBYĆ NOWE KWALIFIKACJE I ZOSTAĆ KIEROWCĄ ZAWODOWYM?

 

PRZYJDŹ DO NAS!!!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne (w szczególności kobiety) do 30 roku życia, osoby  pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane jako długotrwale bezrobotne , zamieszkujące powiat sandomierski do udziału w projekcie

,,Zawód kierowcy gwarancją konkurencyjności”

W ramach projektu organizujemy darmowe:

 • wsparcie pośrednika pracy,
 • opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika,
 • kursy z zakresu prawa jazdy kategorii C, C+E, kwalifikacji wstępnej uprawniającej do przewozu rzeczy, kurs ADR.

Zapewniamy również:

 • stypendium szkoleniowe
 • 4 miesięczne staże w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego
 • catering podczas szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • badania lekarskie
 • opłacenie pierwszego egzaminu państwowego

ue

Bliższe informacje w biurze projektu:

Sandomierz ul. Forteczna 4

Tel. 796 608394

Tel. 512 253423

Dokumenty do pobrania:

zawód kierowca gwarancją konkurencyjności

Sprawdź nasze promocje!

Tylko w OSK WIRAŻ:


SZKOLENIA TEORETYCZNE- GRATIS!
JAZDA NA QUADZIE- GRATIS!
POMOCE DYDAKTYCZNE- GRATIS!
JAZDA NA TROLEJACH- GRATIS!
DODATKOWE WYKŁADY TEORETYCZNE- BEZ LIMITU
EGZAMIN WEWNĘTRZNY- GRATIS!