Kategoria A2

Kurs Kategoria A2

Kurs  kat. A2 można rozpocząć 3 miesiące przed 18 rokiem  życia.

motocykl

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do poruszania się w ruchu drogowym pojazdami:

– motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającej  0,2 kW/ kg  przy czym nie może on postać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność tego motocykla.

– pojazdami określonymi dla kat. AM

Kurs obejmuje :

– zajęcia teoretyczne 30 godz.

– zajęcia praktyczne 20 godz.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Sprawdź nasze promocje!

Tylko w OSK WIRAŻ:


SZKOLENIA TEORETYCZNE- GRATIS!
JAZDA NA QUADZIE- GRATIS!
POMOCE DYDAKTYCZNE- GRATIS!
JAZDA NA TROLEJACH- GRATIS!
DODATKOWE WYKŁADY TEORETYCZNE- BEZ LIMITU
EGZAMIN WEWNĘTRZNY- GRATIS!